Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viamadadream madadream
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
6564 07fe
Reposted fromwysmienita wysmienita viamadadream madadream
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viamadadream madadream
Wariat i zakochany, i poeta Wszyscy trzej z wyobraźni są utkani.
— William Shakespeare
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Bądź jednym z tych, którzy podążają za swoimi marzeniami.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Nie osądzaj nikogo, dopóki nie staniesz przy jego kowadle i nie popracujesz jego młotem.
— Rick Riordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Słuchaj siebie.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Z kobietą nie ma żartów –
w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgadnie;
co zrobi, nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Czasami w życiu jest tak, że trafia się w miejsce, do którego się kompletnie nie pasuje.
— Sebastian Fabijański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Kochać nie zamykając sobie oczu, to dopiero sztuka.
— Cyprian Norwid
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Kłopot w tym, że kiedy człowiekowi na czymś za bardzo zależy, to wszystko czuje dwa razy mocniej.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Miłość. U mężczyzny bardziej wiąże się z pożądaniem, u kobiety z ofiarą. Mężczyzna w miłości szuka samopotwierdzenia, kobieta oparcia.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
- No, to jestem szczęśliwa.
Spojrzał na nią.
- Coś ty powiedziała?
- Jestem szczęśliwa - powtórzyła.
Chwilę milczał.
- Czy wiesz, co mówisz?
- Tak.
W jej oczach odzwierciedliła się blada jasność zza okna.
- Nie trzeba mówić takich rzeczy bez namysłu.
- Nie powiedziałam tego bez namysłu.
- Szczęście? Gdzie ono się zaczyna i gdzie się kończy? - spytał Ravic
(...)
- Zaczyna się na tobie i kończy z tobą - powiedziała Joanna - To takie proste!
- Za chwilę powiesz mi, że mnie kochasz - rzekł.
- Kocham cię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
4419 3ad1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Źle być pijanym w samotności.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl