Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viamadadream madadream
Los to wymówka dla tych, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za własne życie.
— Guillaume Musso
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamadadream madadream
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viamadadream madadream
8937 885b
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viamadadream madadream
1556 2c71
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamadadream madadream
9640 aa7e
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
Nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, które sam sobie wmówisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
5463 72e8
Reposted fromcalifornia-love california-love viaciarka ciarka
Może wystarczy, że będzie stała w ramionach kogoś, kto się o nią troszczył, i pozwoli, by jego prosta sympatia ją uspokajała, choć przez chwilę.
— Lauren Kate – Upadli
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
0228 b8e9
Reposted fromhenna henna
0008 5a62 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
0123 3684
Reposted fromretro-girl retro-girl
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
0209 0bee
Reposted fromretro-girl retro-girl
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromstercum stercum
0249 b1c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl