Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viajethra jethra
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viajethra jethra
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viakalus kalus
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.

— Piotr C. "Brud"
7233 399a
Reposted fromflesz flesz vialexxie lexxie

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaKuishi Kuishi
"To chyba jest miłość - myślała - prawda? Kiedy zauważa się czyjąś nieobecność i nienawidzi się jej jak niczego na świecie? Bardziej nawet niż kocha się obecność tego kogoś?”
— J.S. Foer
Zebym ja potrafil. .ochronilbym Cie przed calym zlem tego swiata. ..tylko czasem dociera do mnie ze to ja jestem dla Ciebie zlem
— J
Reposted frommesoute mesoute
" Weź moją rękę, usiądź koło mnie, mów mi"
— donGURALesko
Reposted fromladymartini ladymartini
9807 c9fe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
6121 7007
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
6034 b7f5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
5925 eb69
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
5904 1706 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
5821 d702 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
5733 1405 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
5730 b236 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
5307 3783
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl