Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Reposted fromcorazon corazon viairbjarbirb irbjarbirb
Wiesz? Tęsknię za Tobą. Za naszymi rozmowami, szczególnie.
Pamiętasz jak potrafiliśmy przegadać kilka godzin, tak naprawdę nie rozmawiając o niczym? Zaczynaliśmy rozmawiać i nawet nie wiedzieliśmy kiedy mijał ten czas.
Ale coś się stało. Coś się zmieniło. A ja nawet nie wiem co. Pewnego dnia po prostu... przestaliśmy. Brakuje mi tego, jak cholera. Czasem mam ochotę zacząć rozmowę, ale to "Cześć, co u Ciebie? Dawno ze sobą nie gadaliśmy, co?" wydaje się takie banalne i bezsensowne. Zamiast tego piszę za zupie, że za Tobą tęsknię. Bo tęsknię, wiesz?
Reposted frommyname myname viairbjarbirb irbjarbirb
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
4576 cd33 500
Reposted frommaliwa maliwa viairbjarbirb irbjarbirb
Niektórzy po prostu są na chwilę. Może i najważniejszą w życiu. Może tą jedyną, do której będzie wracać się przez lata, nawet gdy pozostawione spojrzenie doszczętnie wyblaknie. Ci, którym zawdzięcza się choć jeden wers, są pomimo. Trzeba tylko iść dalej. Po inne spojrzenia. Po inne chwile. Po nowy początek. By nie zatracić w sobie chęci do czegoś, dzięki czemu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.
— niektórzy są na chwilę
6253 c53d 500

edgeofsensuality:

This…I will always repost this…that hug just says it all.

big warm hugs @edgeofsensuality

Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
You can, you should and if you are brave enough to start, you will.
— ;)
Reposted frommadadream madadream
5218 c906
Reposted fromkostuchna kostuchna viaCannonball Cannonball
7728 5a6d
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromplayinglove playinglove viaCannonball Cannonball
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball
Reposted fromshakeme shakeme

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy viaCannonball Cannonball
If you never try you'll never know.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viapsilocybemermaid psilocybemermaid
1653 11db 500
Reposted fromEkran Ekran
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
— Jacek Podsiadło (via nostalgiczna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaCannonball Cannonball
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viajethra jethra
1593 0621 500
nie ma nadziei.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajethra jethra
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl