Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou
4532 9be0
Gałczyński
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viakrolfasolek krolfasolek
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabakatson bakatson
3141 0b7d
Reposted frompampunio pampunio vialexxie lexxie
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialittleburn littleburn
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazyrafa zyrafa
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viabakatson bakatson
9081 867e
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazyrafa zyrafa
2978 1754
Reposted frombanitka banitka viasztukamatorka sztukamatorka
3943 5aeb 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazyrafa zyrafa
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasiakasia siakasia
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viayellowminute yellowminute
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
Reposted fromlabellavita labellavita viayochimu yochimu
Reposted fromhysterie hysterie viacurlydreamer curlydreamer
Kochać znaczy czekać 
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viayochimu yochimu

Pytanie: Co tam u ciebie słychać? Stawia mnie zawsze naprawdę w kłopotliwej sytuacji...

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl