Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1550 6edf
Reposted frommisza misza viajethra jethra
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viajethra jethra
7155 e528 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajethra jethra
2435 d4e9
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
4005 14db 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarayla rayla
Przychodzi czas w życiu człowieka, kiedy musi zmierzyć się z czymś tak strasznym, po czym czuje, że nigdy nie będzie taki sam. Tak jakby coś mrocznego opadło, kradnąc każdą drobinę szczęścia, którą kiedykolwiek czułeś, i jedyne, do czego jesteś zdolny, to patrzeć i czuć, wiedząc, że bez względu na to, co w życiu zrobiłeś, nigdy nie będziesz w stanie tego odzyskać.
— J.A. Redmerski – Na krawędzi zawsze
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viapurplecornflowers purplecornflowers
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viazi zi
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
7888 63b1 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viazi zi
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic
Lepiej nigdy nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie - zaczniecie tęsknić
— 'Buszujący w zbożu'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
Właściwy czas lubi się chować przed człowiekiem. Zwykle siedzi gdzieś poza zasięgiem naszego wzroku.
— Lauren Brooke
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
Każdy upadek jest po to, aby wstać i wspiąć się jeszcze wyżej. Jeśli upadniesz, to pomyśl o chwilach, w których pomogłem ci powstać. Kiedy już powstaniesz i ruszysz dalej, zobaczysz nowy horyzont. Wówczas jednak nie zapominaj, jak szybko można stracić go z oczu i jak nisko można upaść. Bezustannie czuwaj... Ta wskazówka pomoże ci w drodze.
— Anna Kościółek
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl