Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi vianatory natory
0243 8b8a
Reposted fromursa-major ursa-major viapikkumyy pikkumyy
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself vianatory natory
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving vianatory natory
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie viapikkumyy pikkumyy
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— Coma, Leszek Żukowski
Reposted fromfafner fafner vianatory natory
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir vianatory natory
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne. 
Reposted fromlovvie lovvie vianatory natory
Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów.
— Jerzy Vetulani - "Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianatory natory
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus vianatory natory

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasapnai sapnai
7842 2df9 500
Reposted fromlouse louse vianatory natory
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viasapnai sapnai
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianatory natory
0072 4f13 500
Reposted fromelles elles viasapnai sapnai
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viaSurvivedGirl SurvivedGirl

This is just my edit but I fucking love this

"I just need a person" or "I just used a person"

I feel like the original way you read it says something about you.

-Kocham Cię.. 
-Ale przecież nie widzieliśmy się od roku! 
-Widziałam Cię co noc, ilekroć zamknęłam oczy.

 

— hmmm
Reposted fromchocoway chocoway viapikkumyy pikkumyy
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac viapikkumyy pikkumyy
3500 5cd6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl